Organisatie

Organisatie, het Z-team

Zeddnet is een particulier initiatief. De site wordt beheerd door een enthousiast team van vrijwilligers, het Z-team. De leden van het Z-team zijn onafhankelijk van welke instantie of groepering dan ook.

Zeddnet kent voor het beheer van de site drie functies:

 • Administrator (Admin)
 • Moderator (Mod)
 • Chatguide (CG)

Administrator

Admin_Regenboog

 • is eigenaar van Zeddnet;
 • voert het algemeen beheer uit;
 • geeft het beleid van de site vorm;
 • is het aanspreekpunt voor alle onderdelen van de site;
 • behandelt bezwaren tegen het optreden van teamleden;
 • onderhoudt externe contacten;

Moderators

Mod_Balthier
Mod_Ian

 • Houden zich bezig met het beheer van het forum;
 • Behandelen meldingen over het forum;
 • Behandelen tevens algemene vragen;

Chatguides

Chatguide_Schildpad100
Chatguide_Sil1970

 • zorgen voor het ordentelijk verloop van de chat;

behandelen meldingen over de chat.